logo
logo
bt
Teslimat Bölgesi
Teslimat Bölgenizi Seçiniz bt
bt
Seçilen Mağaza
Mağaza Seçiniz bt
bt
Teslimat Tarihi
bt
bt
Tahmini Teslim Tarihi

Kurumsal

Çerez Politikası

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. şirketi, veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında bu metni hazırlamıştır.

Bu Çerez Aydınlatma metninin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

 

Çerez Türleri

Sürelerine Göre Çerez Türleri

1. Oturum çerezleri: Oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir.

2. Kalıcı çerezler: Bu Çerezler sizler silene kadar veya yok olma gününe bağlı olarak tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar sabit sürücünüzde kalan çerezlerdir.

Kaynaklarına Göre Çerez Türleri

1. Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL tarafından yerleştirilmektedir.

2. Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

 

Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri

1. Zorunlu Çerezler: Bu tarz çerezler web sitesinin işleyişi için zorunludur ve kapatılamaz. Bunlar genellikle sizin gizlilik tercihlerinizi tutmak veya sisteme girerken ya da bir form doldururken girdiğiniz verileri kullanmak amacıyla güncellenirler. Tarayıcınızı bu çerezleri engellemek veya sizi uyarması için güncelleyebilirsiniz, fakat sitenin bazı parçaları çalışmayabilir. Bu çerezler kişisel bilgi içermezler.

2. Performans Çerezleri: Bu çerezleri sitenin ziyaretçi sayılarını ve trafiğini anlamak için kullanırız, böylece sitemizin performansını ölçebilir ve iyileştirebiliriz. Bunlar bizim hangi sayfaların en çok ya da en az kullanıldığını anlamamıza ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiklerini görmemize yardımcı olur. Bu çerezlerin topladığı bilgiler kişisel olarak değil topluca anonim olarak işlenir. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz, sizin sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz.

3. Fonksiyonel Çerezler:  Bu çerezler sitenin daha fonksiyonel ve kişiselleştirilmiş olmasına olanak sağlar. Bizim tarafımızdan veya sayfalara eklediğimiz 3.parti servis sağlayıcıları tarafından güncellenebilirler. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz bu servislerin bazıları veya tümü düzgün çalışmayabilir.

4. Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler reklamcılık alanındaki iş ortaklarımız tarafından kullanılabilirler Bu reklam şirketleri sizin ilgi alanlarınıza göre profilleme yapabilir ve diğer gezindiğiniz web sitelerinde sizin ilginizi çekebilecek reklamları size gösterebilirler. Doğrudan kişisel bilgi saklamazlar, fakat sizin tarayıcıdaki ve internet cihazınızdaki sizi tanımlayan tekil kimliği kullanırlar. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz, daha az hedefli pazarlamaya mazur kalırsınız.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler

1. Zorunlu çerezler: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

2. Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

3. Fonksiyonel çerezler: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

4. Pazarlama çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız ve İlgili Kişilerin Talepleri

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre aşağıdaki adrese veya e-posta adresine yazılı olarak iletebilirler.

Adres: Altunizade, Kuşbakışı Cd. No:19, 34662 Üsküdar/İstanbul

E-posta Adresi: [email protected]

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

İnternet sitemizde istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Değişiklikleri Kaydet” butonuna tıklayınız.

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org adresinden ulaşmak mümkündür. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Bunun dışında;

  • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezler’i kapatmak için şu linke tıklayınız: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için şu linke tıklayınız: https://www.google.com/settings/ads/

  • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler şu link üzerinden yönetilebilir: http://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz

  • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Son güncelleme tarihi: 25.07.2023

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bizimtoptan.com.tr- Sınıflandırılmış Çerez Listesi
Çerez Adı Çerez Sağlayıcı (Domain) Çerez Türü Çerez Süresi Çerez Tanımı
_dc_gtm_UA-46682553-1 .bizimtoptan.com.tr Zorunlu 1 dakika Google Analytics sunucu isteklerinin sayısını izlemek için kullanılır
SERVERID .eyeota.net Zorunlu 10 dakika Yük dengeleme için kullanılır. HAProxy Load Balancer yazılımıyla ilişkilidir.
__cf_bm .useinsider.com Zorunlu 24 dakika Bu çerez, insanlar ve botlar arasında ayrım yapmak için kullanılır.
gdpr .id5-sync.com Zorunlu 5 dakika Ziyaretçinin tanımlama bilgisi onay kutusunu kabul edip etmediğini belirler. Bu, yeniden denemede çerez onay kutusunun tekrar gösterilmemesini sağlar.
cookiespool_consent bizimtoptan.com.tr Zorunlu 6 ay Web sitesinde kullanılan çerezler için Cookiespool aracılığıyla ziyaretçiden alınan açık rıza seçimlerini saklamak için kullanılır.
inCommerce.customer www.bizimtoptan.com.tr Zorunlu 365 gün Müşteriye atanmış kimlik bilgisini saklar.
ae_ae
gr_gr
be_be
de_de
gt_gt
nsfsms_nsfsms
ns_ns
fsms_fsms
ss_ss
ccde_ccde
ue_ue
.bizimtoptan.com.tr
Zorunlu
400 gün
İnternet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma - form doldurma - gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Sayfaya girildiğinde aktif olarak yerleştirilmektedirler.
columnSize www.bizimtoptan.com.tr Zorunlu Oturum Süresince
ProductDetailOldUrl www.bizimtoptan.com.tr Zorunlu 1 saat
inCommerce.RecentlyViewedProducts www.bizimtoptan.com.tr Zorunlu 10 gün
ai_ai .bizimtoptan.com.tr Zorunlu 1 yıl 1 ay 4 gün
pl_pl .bizimtoptan.com.tr Zorunlu 1 yıl 1 ay 4 gün
cy* .bizimtoptan.com.tr Zorunlu 1 yıl 1 ay 4 gün
__RequestVerificationToken www.bizimtoptan.com.tr Zorunlu Oturum Süresince Bu, ASP.NET MVC teknolojileri kullanılarak oluşturulan web uygulamaları tarafından ayarlanan sahteciliğe karşı bir çerezdir. Siteler Arası İstek Sahteciliği olarak bilinen bir web sitesine yetkisiz içerik gönderilmesini durdurmak için tasarlanmıştır.
insdrPushCookieStatus bizimtoptan.api.useinsider.com Zorunlu Oturum Süresince Geçerli etki alanı için kullanıcının çerez onay durumunu saklar.
_gid .bizimtoptan.com.tr Performans 1 gün Kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığına dair veriler oluşturmak için benzersiz bir ID/kimlik kaydetmeye yarar.
uid .adform.net Performans 60 gün Bir kullanıcıyı tanımlamak için benzersiz bir kimlik içerir
_ga .bizimtoptan.com.tr Performans 400 gün Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
MR .c.bing.com Performans 7 gün Analitik amaçlarla bilgi toplamak için kullanılır.
SM .c.clarity.ms Performans Oturum Süresince Web sitesinin kullanımını ölçmek için kullandığımız bir Microsoft MSN çerezidir.
MR .c.clarity.ms Performans 7 gün Analitik amaçlarla bilgi toplamak için kullanılır.
_ga_* .bizimtoptan.com.tr Performans 1 yıl 1 ay 4 gün Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
uid .seadform.net Performans 2 ay Bir kullanıcıyı tanımlamak için benzersiz bir kimlik içerir
UID .ads.stickyadstv.com Performans 1 ay Scorecard Research, tarayıcı davranış araştırması için bu çerezi kullanır.
OAID .adswizz.com Performans 1 ay Bu çerez, web sitemize hangi reklamların yerleştirileceğini yönetmek ve bu reklamlara yapılan tıklamaları yakalamak için reklam sunucusu yazılımı tarafından kullanılır. Bilgiler anonim biçimde toplanır ve bu verileri tarayıcınıza belirli bir içerik, reklam veya başka bir şekilde sunmak için kullanmayız.
u .creativecdn.com Performans 365 gün u" çerezi
c.gif c.clarity.ms Performans Oturum Süresince Kullanıcının web sitesindeki gezinme ve davranışlarına ilişkin verileri toplar.(Pixel)
collect google-analytics.com Performans Oturum Süresince Ziyaretçinin cihazı ve davranışıyla ilgili verileri Google Analytics'e göndermek için kullanılır.(Pixel)
_tldtest_# bizimtoptan.com.tr Performans Oturum Süresince Kullanıcıların web sitesindeki davranışlarını istatistiksel olarak kaydeder.
ts .creativecdn.com Fonksiyonel 365 gün Bu çerez genellikle PayPal tarafından sağlanır ve web sitesindeki ödeme hizmetlerini destekler.
CLID www.clarity.ms Fonksiyonel 365 gün Bu çerez genellikle medya içeriğinin sosyal medyada paylaşılmasını sağlamak için ayarlanır.
SRM_B .c.bing.com Fonksiyonel 390 gün Toplanan kullanıcı verileri, kullanıcıya veya cihaza özel olarak uyarlanır. Kullanıcı, yüklenen web sitesinin dışında da izlenebilir, böylece ziyaretçinin davranışının bir resmi oluşturulur.
_sgf_user_id .bizimtoptan.com.tr Fonksiyonel 390 gün Ziyaretçi id'sini saklamak için kullanılır.
_sgf_session_id .bizimtoptan.com.tr Fonksiyonel Oturum Süresince Ziyaretçi oturum id'sini saklamak için kullanılır.
_gcl_au .bizimtoptan.com.tr Pazarlama 90 gün Dönüşümleri depolamak ve izlemek için kullanılır.
amp_# .bizimtoptan.com.tr Pazarlama 365 gün Kullanıcıların web sitesindeki davranışlarını istatistiksel olarak kaydeder.
_fbp .bizimtoptan.com.tr Pazarlama 90 gün Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır
IDE .doubleclick.net Pazarlama 400 gün Bu çerez, DoubleClick/Google Marketing Suite'teki reklam kampanyalarının hedeflenmesi, analiz edilmesi ve optimizasyonu için kullanılır
MUID .bing.com Pazarlama 390 gün Microsoft sitelerini ziyaret eden benzersiz web tarayıcılarını tanımlar. Bu çerezler reklam, site analizi ve diğer operasyonel amaçlar için kullanılır.
MUID .clarity.ms Pazarlama 390 gün Microsoft sitelerini ziyaret eden benzersiz web tarayıcılarını tanımlar. Bu çerezler reklam, site analizi ve diğer operasyonel amaçlar için kullanılır.
ANONCHK .c.clarity.ms Pazarlama 4 dakika Bing arama motorundaki reklamlardan gelen tıklamaların raporlama amacıyla ve kişiselleştirme için doğrulandığından emin olmak için bir kullanıcı oturumu için oturum kimliğini depolamak için kullanılır
uuid2 .adnxs.com Pazarlama 3 ay Bu çerez, Platformun tarayıcıları ve cihazları ayırt etmesini sağlayan rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerir.
anj .adnxs.com Pazarlama 3 ay Anj çerezi, bir çerez kimliğinin ortaklarımızla senkronize edilip edilmediğini gösteren verileri içerir. Kimlik senkronizasyonu, ortaklarımızın verilerini Platform dışından Platform üzerinde kullanmalarına olanak tanır.
_gat_UA-* .bizimtoptan.com.tr Pazarlama 1 dakika İstek oranını kısmak için kullanılan Google Analytics çerezi.
tuuid .360yield.com Pazarlama 3 ay Bireysel kullanıcıları tanımlamak için benzersiz değer.
tuuid_lu .360yield.com Pazarlama 3 ay Bidswitch.com'un ziyaretçiyi birden çok web sitesinde izlemesini sağlayan benzersiz bir ziyaretçi kimliği içerir. Bu, Bidswitch'in reklam alaka düzeyini optimize etmesine ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlamasına olanak tanır.
CMID .casalemedia.com Pazarlama 1 yıl Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar.
CMPS .casalemedia.com Pazarlama 3 ay Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar.
CMPRO .casalemedia.com Pazarlama 3 ay Daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar - Bu, web sitesinin ziyaretçiye aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlamasına da olanak tanır.
tuuid .bidswitch.net Pazarlama 1 yıl Bireysel kullanıcıları tanımlamak için benzersiz değer.
tuuid_lu .bidswitch.net Pazarlama 1 yıl Bidswitch.com'un ziyaretçiyi birden çok web sitesinde izlemesini sağlayan benzersiz bir ziyaretçi kimliği içerir. Bu, Bidswitch'in reklam alaka düzeyini optimize etmesine ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlamasına olanak tanır.
rlas3 .rlcdn.com Pazarlama 1 yıl Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar.
pxrc .rlcdn.com Pazarlama 2 ay Bu çerez, ziyaretçinin kişisel olmayan verilerini kaydeder. Bilgiler, reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır.
IDSYNC .analytics.yahoo.com Pazarlama 1 yıl Çerez verilerinin ziyaretçinin tarayıcısında güncellenmesi gerekip gerekmediğini belirler - Bu, üçüncü taraf reklam sunma şirketleri tarafından belirlenir.
_kuid_ .krxd.net Pazarlama 5 ay 27 gün Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır.
PugT .pubmatic.com Pazarlama 1 ay Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır.
demdex .demdex.net Pazarlama 5 ay 27 gün Audience Manager'ın bir kullanıcıyı tanımlayabileceği benzersiz değer. Diğerlerinin yanı sıra tanımlama, segmentasyon, modelleme ve raporlama amacıyla kullanılır.
ab .agkn.com Pazarlama 1 yıl Bu çerez, web sitesinin operatörü tarafından çok değişkenli test bağlamında kullanılır. Bu, web sitesindeki içeriği birleştirmek veya değiştirmek için kullanılan bir araçtır. Bu, web sitesinin sitenin en iyi varyasyonunu/sürümünü bulmasını sağlar.
dpm .dpm.demdex.net Pazarlama 5 ay 27 gün Reklam ve yeniden hedefleme için kullanılır.
_rxuuid .1rx.io Pazarlama 1 yıl Harici reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamlarla hedefleyebileceği, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu bağlantı hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
UserID1 .adfarm1.adition.com Pazarlama 3 ay Çerez, bir web sitesi ziyaretçisi için benzersiz bir anonim kimlik belirler. Bu kimlik, kullanıcıyı farklı oturumlarda tanımak ve web sitesindeki etkinliklerini takip etmek için kullanılır. Toplanan veriler analiz amacıyla kullanılır.
bku .bluekai.com Pazarlama 6 ay Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcının hareketine göre reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının hangi reklamları tıkladığı gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydeder.
uuid .mathtag.com Pazarlama 1 yıl 27 gün Hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili verileri toplar. Kayıtlı veriler, hedeflenen reklamlar için kullanılır.
wfivefivec .w55c.net Pazarlama 1 yıl 1 ay Hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili verileri toplar. Kayıtlı veriler, hedeflenen reklamlar için kullanılır.
AFFICHE_W .weborama.fr Pazarlama 1 yıl 27 gün Weborama reklam platformu tarafından, ziyaret edilen sayfalar, tıklanan içerik ve web sitesindeki diğer eylemlere dayalı olarak ziyaretçinin ilgi alanlarını belirlemek için kullanılır.
TapAd_DID .tapad.com Pazarlama 2 ay Bir kullanıcı tarafından ne tür cihazların (akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, TV'ler vb.) kullanıldığını belirlemek için kullanılır.
_rxuuid .targeting.unrulymedia.com Pazarlama 1 yıl Harici reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamlarla hedefleyebileceği, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu bağlantı hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
test_cookie .doubleclick.net Pazarlama 15 dakika Bu çerez, web sitesi ziyaretçisinin tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için DoubleClick (Google'a aittir) tarafından ayarlanır.
_ttp .tiktok.com Pazarlama 390 gün Reklam kampanyalarınızın performansını ölçmek ve iyileştirmek ve kullanıcının TikTok'taki deneyimini (reklamlar dahil) kişiselleştirmek için.
CM .adform.net Pazarlama 1 gün Yeni bir ortak çerez senkronizasyonunun gerekli olup olmadığını kontrol eder.
CM14 .adform.net Pazarlama 14 gün Yeni bir ortak çerez senkronizasyonunun gerekli olup olmadığını kontrol eder.
uu .adscale.de Pazarlama 1 yıl Kullanıcının web siteleri arasındaki hareketlerini kaydederek reklamları hedeflemek için kullanılır.
A3 .yahoo.com Pazarlama 1 yıl Yahoo pazarlama çerezi.
bkpa .bluekai.com Pazarlama 6 ay Ziyaretçiye ilgili içeriği ve reklamı sunmak için kullanılır - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
cf .id5-sync.com Pazarlama 5 dakika Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
cip .id5-sync.com Pazarlama 5 dakika Ziyaretçiye ilgili içeriği ve reklamı sunmak için kullanılır - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
cnac .id5-sync.com Pazarlama 5 dakika Ziyaretçiye ilgili içeriği ve reklamı sunmak için kullanılır - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
car .id5-sync.com Pazarlama 5 dakika Ziyaretçiye ilgili içeriği ve reklamı sunmak için kullanılır - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
callback .id5-sync.com Pazarlama 5 dakika Daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar - Bu, web sitesinin ziyaretçiye aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlamasına da olanak tanır.
TapAd_TS .tapad.com Pazarlama 2 ay Bir kullanıcı tarafından ne tür cihazların (akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, TV'ler vb.) kullanıldığını belirlemek için kullanılır.
TapAd_3WAY_SYNCS .tapad.com Pazarlama 2 ay Reklam ağları ile veri senkronizasyonu için kullanılır.
_sgf_exp .bizimtoptan.com.tr Pazarlama 30 gün Segmentify çerezlerinin sona erme bilgisi.
s www.bizimtoptan.com.tr Pazarlama Oturum Süresince Facebook tarayıcı tanımlama, kimlik doğrulama, pazarlama ve Facebook'a özgü diğer işlev tanımlama bilgileri.
fr .facebook.com Pazarlama 90 gün Hedefli reklamcılık için kullanılan benzersiz bir tarayıcı ve kullanıcı kimliği içerir.
c .bidswitch.net Pazarlama 1 yıl Bu çerez, Rubicon Project tarafından kullanıcı tanımlamasının senkronizasyonunu ve çeşitli reklam hizmetleri arasında kullanıcı verilerinin değiş tokuşunu kontrol etmek için ayarlanır.
um .360yield.com Pazarlama 3 ay Teklif sürecini etkinleştirmek için.
umeh .360yield.com Pazarlama 3 ay Teklif sürecini etkinleştirmek için.
KRTBCOOKIE_391 .pubmatic.com Pazarlama 1 ay Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır.
tu .ih.adscale.de Pazarlama 1 yıl Bu etki alanı, bir Alman çevrimiçi reklamcılık şirketi olan Adscale e aittir.
_ttp .bizimtoptan.com.tr Pazarlama 390 gün Reklam kampanyalarınızın performansını ölçmek ve iyileştirmek ve kullanıcının TikTok'taki deneyimini (reklamlar dahil) kişiselleştirmek için.
_tt_enable_cookie .bizimtoptan.com.tr Pazarlama 390 gün Bu çerez, reklamlarımızı optimize etmemize yardımcı olmak için web sitenizin etkinliğini izlemenin bir aracı olarak kullanılır.
C .adform.net Pazarlama 30 gün Kullanıcının tarayıcısının çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için kullanılır
arcki2 .audrte.com Pazarlama 15 gün Web sitesini optimize etmek ve web sitesindeki reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanıcı davranışı ve etkileşimi hakkında veri toplar.
arcki2_adform .audrte.com Pazarlama 15 gün İlgili içerik ve reklam sunmak için atanan çerezdir.
arcki2_ddp2 .audrte.com Pazarlama 15 gün İlgili içerik ve reklam sunmak için atanan çerezdir.
_clck .bizimtoptan.com.tr Pazarlama 365 gün Bu çerez, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolamak ve web sitesinin nasıl çalıştığına dair bir analiz raporu oluşturmaya yardımcı olmak için Microsoft Clarity tarafından yüklenir. Ziyaretçi sayısı, geldikleri kaynak ve ziyaret edilen sayfalar dahil olmak üzere toplanan veriler anonim bir biçimde toplanır.
_clsk .bizimtoptan.com.tr Pazarlama 1 gün Bu çerez, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolamak ve web sitesinin nasıl çalıştığına dair bir analiz raporu oluşturmaya yardımcı olmak için Microsoft Clarity tarafından yüklenir. Ziyaretçi sayısı, geldikleri kaynak ve ziyaret edilen sayfalar dahil olmak üzere toplanan veriler anonim bir biçimde toplanır.
cct .adscale.de Pazarlama 1 yıl Alman çevrimiçi reklamcılık şirketi olan Adscale'e ait çerez.
v_usr .e-volution.ai Pazarlama 14 gün Reklamlar için kullanıcıyı tanımlama amacıyla kullanılan çerezdir.
SEUNCY .semasio.net Pazarlama 1 yıl Tekrar ziyaretler için kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder.
uid-bp-617 .ads.stickyadstv.com Pazarlama 2 ay Stickyadstv, bu çerezi ziyaretçilerin ilgi alanlarına göre bir profil oluşturmak ve onlara diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanır.
matchadform .w55c.net Pazarlama 1 ay Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
362358.gif rlcdn.com Pazarlama Oturum Süresince (Pixel)
ads/ga-audiences google.com Pazarlama Oturum Süresince Kullanıcının imleç hareketleriyle sayfadan ayrılma niyetinde olup olmadığını saptamak için kullanılır.(Pixel)
AdServer/Pug pubmatic.com Pazarlama Oturum Süresince Ziyaretçinin web sitesine girdiği zaman için bir zaman damgası ayarlar.(Pixel)
adx/cm cm.creativecdn.com Pazarlama Oturum Süresince Kullanıcı tercihleri ​​ve web-kampanya içeriği ile etkileşim hakkında bilgi toplar.(Pixel)
site/29729 bluekai.com Pazarlama Oturum Süresince Ziyaretçilerin web sitesindeki davranışları ve tercihleri ​​ile ilgili verileri toplar.(Pixel)
site/33302 bluekai.com Pazarlama Oturum Süresince Ziyaretçilerin web sitesindeki tercih ve davranışları ile ilgili bilgi toplar.(Pixel)
track/cmf/generic adsrvr.org Pazarlama Oturum Süresince Kullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunar.(Pixel)
um teads.tv Pazarlama Oturum Süresince Ziyaretler ve cihazlar arasında ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılır. Bu, web sitesinin ziyaretçiye alakalı reklamlar sunmasını sağlar.(Pixel)
w/1.0/sd openx.net Pazarlama Oturum Süresince IP adresleri, coğrafi konum ve reklam etkileşimi gibi ziyaretçi verilerini kaydeder.(Pixel)
xuid 3lift.com Pazarlama Oturum Süresince Kullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunmaya yarar.(Pixel)
v2/collect log.api.useinsider.com Pazarlama Oturum Süresince Kullanıcının davranışlarına göre önceden belirlenmiş kişiselleştirmeler için kullanılır.(Pixel)
pagead/1p-user-list/# google.com Pazarlama Oturum Süresince Kullanıcının birden çok web sitesindeki belirli ürünlere veya etkinliklere ilgi gösterip göstermediğini izler ve kullanıcının siteler arasında nasıl gezindiğini saptar
amp_cookie_test# bizimtoptan.com.tr Pazarlama 365 gün Kullanıcıların web sitesindeki davranışlarını istatistiksel olarak kaydeder.
isVAPID bizimtoptan.api.useinsider.com Pazarlama Oturum Süresince Web push token'ın vapid anahtarı ile verildiğini onaylar
ul_cb/match 360yield.com Pazarlama 3 ay Ziyaretçi bazında alakalı reklamları sunmak için birden fazla web sitesindeki ziyaretçileri izlemek için kullanılır.(Pixel)