logo
logo
bt
Teslimat Bölgesi
Teslimat Bölgenizi Seçiniz bt
bt
Seçilen Mağaza
Mağaza Seçiniz bt
bt
Teslimat Tarihi
bt
bt
Tahmini Teslim Tarihi

Kurumsal

Şirket Tarihi ve İş Tanımı

KISACA BİZİM TOPTAN
Bizim Toptan, 71 ildeki 180 mağazasıyla, Türkiye’nin Cash & Carry (“Organize Toptan Ticaret”) sektörünün mağaza sayısı bakımından en büyük, erişilebilirlik açısından en yaygın firmasıdır.

Bizim Toptan; gıda, alkolsüz içecek, tütün mamulleri, temizlik, kişisel bakım, kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde, Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlerin, tüketici nezdinde bilinirliği yüksek markalarının toptan satışını yapmaktadır.

2001 yılında kuruluş çalışmalarını tamamlayıp, 2002’de faaliyetlerine başlayan Bizim Toptan, 81 ilimizin 71’sinde 180 mağazasıyla faaliyet gösteren, Cash&Carry (Organize Toptan Ticaret) sektöründe mağaza sayısı bakımından en büyük ve erişilebilirlik açısından en yaygın firmadır.

Şirket, 2002 yılında 14 mağaza ile faaliyetlerine başlamıştır. 2023 yılı itibarıyla Bizim Toptan, ülke genelinde 180 mağazaya sahiptir. Şirket; gıda, alkolsüz içecek, tütün mamulleri, temizlik, kişisel bakım, kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde, Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlerin, tüketici nezdinde bilinirliği yüksek markalarının toptan satışını yapmaktadır.

Toptancılar, tüccarlar, bakkallar, marketler, süper marketler, ihtisaslaşmış perakendeciler, oteller, lokantalar ve kafeler; Şirket’in genel müşteri portföyünü oluşturmaktadır. Şirket, üyelik kartı sahibi ticari vergi mükelleflerine ve bireysel müşterilere satış yapmaktadır.

Ayrıca 2014 yılı Temmuz ayında iş ortaklığı mal tedariği sistemi satın alan Bizim Toptan, bu sistem içindeki üye marketlerin tedarikçiliğini üstlenerek, sektörde iş ortaklığı mal tedariği sistemine sahip olan öncü ve tek şirket konumuna gelmiştir.

Bizim Toptan, ülke genelinde yaklaşık 13.000 ürün çeşidi ve mağaza başına ortalama 3.000 stok kalemiyle cash&carry pazarında müşteri ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Şirket’in ürün portföyünü, markalı ürünler ve öz markalı ürünler olarak gruplandırmak mümkündür. Satışa sunulan SKU’ların yaklaşık %95’i markalı ürünlerden, %5’sı ise öz markalı ürünlerden oluşmaktadır.

Yıldız Holding’in katkılarıyla güçlü bir ortaklık yapısına sahip olan Bizim Toptan, 2011 yılında halka arz edilmiş ve hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. Nakit yaratan büyüme stratejisiyle hareket eden ve ülke çapındaki yaygınlığını sürekli artıran Bizim Toptan, 2017 yılında da, stratejik planları ile uyumlu olarak mağaza ağını artırmaya devam etmiştir.

Bizim Toptan, hissedarlarına olan yükümlülüklerini de yerine getirerek 2011 yılı karından brüt 14.150.000 TL; 2012 yılı karından brüt 12.480.000 TL; 2013 yılı karından 12.692.000 TL; 2014 yılı karından brüt 2.070.000 TL nakit; 2015 yılı karından da brüt 3.950.000 TL temettü dağıtmıştır. Şirketin mevcut büyüme politikası çerçevesinde 2016 yılı karından kar payı dağıtılmamıştır. Buna karşın 2017 yılı içinde Bizim Toptan Yönetim Kurulu, tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere çıkarılmış sermayesini 20.000.000 TL (%50 oranında) artırma kararı vermiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.09.2017 tarih ve 34/1133 sayılı toplantısında, Bizim Toptan’ın bedelsiz sermaye artışı ile ilgili başvurusu onaylanmıştır.

04.10.2017 tarihi itibarıyla %50 oranında bedelsiz olarak artırılan sermayeye yönelik yeni paylar, pay sahiplerinin hesaplarına aktarılmıştır.
 

KILOMETRE TAŞLARI
2001 yılında 14 mağaza ile faaliyete başlayan Bizim Toptan, kısa sürede mağaza sayısı ve coğrafi yaygınlık açısından sektörün en büyük ve öncü kuruluşu haline gelmiştir.

 • 2021
  2021 yılında devam eden pandemi koşulları ve makro ekonomik etkenlere rağmen Bizim Toptan, çok kanallı satış modelinin kapsamını ve hizmet kalitesini geliştirerek başarılı bir yıl geçirmiştir. İş ortaklığı mal tedarik sistemindeki “SEÇ Market” sayısını 1.209'dan 1.726'ya artırmıştır. Profesyonel Satış Gücü (PROSAF) ile Türkiye’nin 70 ilindeki 105 mağazasından ev dışı tüketim müşterilerine satış ve lojistik servisi sunmaya devam etmiştir. Pandemi sürecinde yeni satış kanallarına da odaklanan PROSAF operasyonu, benzin istasyonları marketlerinin de çözüm ortağı haline gelerek, pandemi döneminde çok daha kuvvetli bir satış kanalına dönüşmüştür. Bizim Toptan Market uygulamasını yenileyen Bizim Toptan, dijital kanal cirosunu da geliştirmek üzere çalışmalarını devam ettirmiş, İstanbul İçinde 24 saatte teslimatı hayata geçirmiştir. Güçlü CRM alt yapısı ve yapay zeka uygulamaları destekli pazarlama faaliyetleri ile yıl içinde 2 milyon bireysel müşteriye ulaşarak kendi rekorunu kıran Şirket, toplamda 2,3 milyon tekil müşteriye hizmet vermiştir. Bizim Toptan, 2022 yılında dijitalleşme yatırımlarını devam ettirecek olup, avantajlı fiyatları, geniş ürün portföyü ve kaliteli öz markalı ürünleri ile B2B ve B2C ayırt etmeksizin tüm müşteri grupların "yanında" olmaya devam edecektir.
 • 2020
  Bizim Toptan 2020 yılının pandemi koşullarına rağmen hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını korumayı birincil öncelik olarak belirlemiş ve her koşulda kesintisiz hizmetine devam etmiştir. Çok kanallı iş modelini geliştirmek ve trendleri önden takip etmek için dijitalleşmek üzerine adımlar atmıştır. Bu amaçla Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) modelinde dönüşümü başlatmış, dijital ticaret platformunda alt yapı çalışmasını tamamlamış, Tıkla Gel Al dijital satış iş modelini kısa sürede tüm Türkiye’deki mağazalarında uygulanabilir şekilde hayata geçirmiştir. Türkiye’nin 70 ilindeki 173 mağazalık satış ağına ilave olarak, iş ortağı mal tedarik sistemindeki “SEÇ Market” sayısını 801'den 1.209’a yükseltmiştir. Aynı zamanda SEÇ Market iş kolunun daha hızlı geliştirilerek yönetilmesini sağlamak üzeredaha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması amacıyla sermayesini temsil eden payların%90'ına sahip olduğu Seç Marketçilik A.Ş.’yi kurmuştur. Bizim Toptan, müşterilerine satış ve lojistik servisi sunduğu ProfesyonelSatış Gücü PROSAF’ın erişimi Türkiye’nin 70 ilindeki 102 mağazasına yaygınlaştırarak, ev dışı tüketim ve kurumsal satış noktalarının çözüm ortağı duruşunu güçlendirmiştir.Güçlü CRM uygulamaları ile desteklenen çok kanallı satış sistemi ile aktif müşteri sayısını bir önceki yıla göre %15 oranında artırarak 2,2 milyon müşteriye ulaşmıştır.
 • 2019
  Bizim Toptan 2019 yılında, dönüşüm yönünde attığı adımların somut sonuçlarını almış, çok kanallı iş modelini hem müşteri hem de satış kanalı tarafında geliştirmiştir. Türkiye’nin 69 ilindeki 175 mağazalık satış ağına ilave olarak, iş ortağı mal tedarik sistemindeki “SEÇ Market” sayısını 539’dan 801’e yükseltmiştir. Müşterilerine satış ve lojistik servisi sunduğu Profesyonel Satış Gücü PROSAF, 65 ilde konumlanarak ev dışı tüketim ve kurumsal satış noktalarının çözüm ortağı haline gelmiştir. Dijital satış kanalını da geliştirmeye odaklanan Bizim Toptan, e-ticaret sitesini hem kurumsal hem bireysel müşterilere özelleştirilebilen satış hizmeti sunan dijital bir platform haline getirmiştir. Güçlü CRM uygulamaları ile desteklenen çok kanallı satış sistemi ile aktif müşteri sayısını bir önceki yıla göre %31,3 oranında artırarak yaklaşık 1,92 milyon müşteriye hizmet vermiştir.
 • 2018
  2018 yılında bir önceki yıl dönüşüm yönünde attığı adımların olumlu sonuçlarını almaya başlayan Bizim Toptan, güçlü CRM uygulamaları ile aktif müşteri sayısını bir önceki yıla göre %37,2 oranında artırarak yaklaşık 1,5 milyon müşteriye hizmet vermiştir. Mağazalarının fonksiyonlarını geliştirerek mağaza başına düşen satış gelirini hedeflemeyi amaçlayan Bizim Toptan, Prosaf isimli Profesyonel Satış Gücü ile müşterilerine servis hizmeti sunma çalışmalarına başlamıştır. Alişveriş Merkezi içindeki ilk mağazası olan Pendik Marina Mağazasını ve Marine Servis hizmetine uygun olarak Göcek Marina mağazasını hizmete alan Bizim Toptan, İş ortağı mal tedarik sistemindeki “Seç Market” sayısını da hızlı bir artış ile 381’den 539’a ulaştırmıştır.
 • 2017
  Bizim Toptan, 2017 yılını satış stratejisinin rehabilite edildiği, daha karlı satışlara ulaşmak için tüm fonksiyonların yeniden gözden geçirildiği “geleceğe yatırım” dönemi olarak konumlandırmıştır. Bu dönemde mağaza açılışlarını hızlandırmış, mağaza sayısını 162’den 176’ya yükseltmiştir. Satış stratejisinin uygulama yönünde düzenlenmesinin parçası olarak, büyük sepet ölçeğinde satışlarını yaptığı büyük toptancı müşterilerine yönelik, 7 mağaza açmış, mevcut mağaza performanslarını da bu sayede geliştirmiştir. Öz markalı ürün kategorisinde kaliteli ve uygun fiyatli ürün yelpazesi ile tüketicilerine ulaşmış, bu kategorideki satışların ana kategori satışlarına oranını %15 seviyelerine yükseltmiştir. İş ortağı mal tedarik sistemindeki “Seç Market” sayısını 381’e ulaştırırken, iş ortaklarına sunduğu uygun fiyatlı geniş ürün portföyü ile tedarik oranını da geliştirmiştir.
 • 2016
  Bizim Toptan 2016 yılında da çok kanal satış stratejisine odaklanmış, mağaza sayısını 156’dan 162’ye artırmış, Türkiye genelinde faaliyet alanını 68 ile yükseltmiştir. Bizim Toptan, yıl içinde iş ortağı mal tedariği sistemine “Seç Market” markası ile devam etme kararı almış ve sistem içindeki iş ortağı sayısını yıl sonu itibarıyla 332’e ulaştırmıştır. Yıl içinde öz markalı ürün kategorisini geliştirmeye odaklanmış olan Bizim Toptan, bu kategorideki SKU sayısını 200’ün üzerine çıkartmış, satış gelirlerinin ana kategori satışları içindeki payını %8’den %12,8’e artırmıştır.
 • 2015
  Kanal bazlı satış stratejisi ile sürdürülebilir, karlı büyümeye odaklanan Bizim Toptan, yıl genelinde açtığı 3 yeni mağaza ile Türkiye genelinde 67 ilde 156 mağazaya ulaşmıştır. Aktif müşteri sayısını 650 bin’den 764 bin’e yükseltmiştir. Türkiye’de B2B alanında bir ilk olan iş ortaklığı mal tedarik sistemine dahil olan iş ortağı sayısını da yıl sonu itibarıyla 262’ye ulaştırmıştır.
 • 2014
  Türkiye genelinde 65 ilde 153 mağazaya ulaşan Bizim Toptan, müşteri sayısını 445 bin’den 650 bin’e yükseltmiştir. Temmuz ayında 196 mağazadan oluşan iş ortaklığı mal tedarik sistemi satın alarak Türkiye’de B2B alanında iş ortaklığı mal tedarik sistemi sahibi olan ilk ve tek cash&carry oyuncusu olmuştur.
 • 2013
  Büyüme stratejisine hız kesmeden devam eden Bizim Toptan, 2013 yılında açtığı 15 net yeni mağaza ile yurt genelinde 152 mağazaya ulaşmıştır. Müşterilerine sağladığı fiyat avantajı ve ödeme kolaylığı ile Türkiye genelinde 64 ilde faaliyet gösteren Bizim Toptan 2013 yılında aktif müşteri sayısını 333 bin’den 445 bin’e yükseltmiştir.
 • 2012
  Yeni açılan 15 mağazası ile 137 mağazaya ulaşan ve yurt genelindeki ağını genişleten Bizim Toptan, 2012 yılında uygulamaya koyduğu HORECA projesi ve müşterilerine cazip imkanlar sunan “Bizim Profesyonel Kart” uygulaması sayesinde aktif müşteri sayısını 228 bin’den 333 bin’e yükseltmeyi başarmıştır.
 • 2011
  15 yeni mağaza ile mağaza sayısını 124’e çıkaran Bizim Toptan, aktif müşteri sayısını ise 228 bin’e yükseltmiştir. Bizim Toptan 2011 yılı Ocak ayında halka arz işlemini sonuçlandırmış ve şirketin hisse senetleri 03 Şubat 2011 tarihinde İMKB’ de işlem görmeye başlamıştır. Şirket 2011 yılında yeni kanal yönetimine geçmiş ve bu kapsamda HORECA segmentine ağırlık vermiştir. 2011 yılının son aylarında müşterilerine avantaj sunmak maksadıyla “Bizim Profesyonel Kart” uygulaması başlatılmıştır.
 • 2010
  12 yeni mağaza ile müşterilerine hizmete devam eden Bizim Toptan, aktif müşteri sayısını 194 binin üzerine çıkarmıştır. Frost & Sullivan Firması’nın 2010 yılında yaptığı “Türkiye Cash&Carry Pazarı” araştırmasına göre Bizim Toptan, mağaza sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük organize toptancısı konumuna gelmiştir.
 • 2009
  Yaygın satış ağını 7 yeni mağaza ile geliştiren Bizim Toptan, Capital Dergisi’nin 500 şirket araştırmasında ciro bakımından Türkiye’nin 55. en büyük şirketi olarak yer almıştır. Kilit tedarikçiler vasıtasıyla satın alma gücünü etkinleştiren ve ürün kombinasyonunu geliştiren Bizim Toptan, krize rağmen başarılı bir performans sergilemiştir.
 • 2008
  11 yeni mağaza açarak sektördeki büyümesini sürdüren Bizim Toptan’ın, toplam satış rakamları yeni bir ivme kazanmıştır. Şirket’in mevcut mağazalar zincirine yeni A tipi büyük mağazalar eklenmiştir. Golden Horn Investments B.V. hisselerin %20’sini Yıldız Holding’den satın alarak Bizim Toptan’a ortak olmuştur.
 • 2007
  Bizim Toptan, 20 yeni mağaza daha açarak sektörde hızlı bir yükseliş trendi yakalamıştır. Strategic Investment Fund, Şirket hisselerinin %20’sini Yıldız Holding’den satın alarak Bizim Toptan’a ortak olmuştur.
 • 2006
  Türkiye geneline yayılan 59 mağaza ile faaliyet gösteren Bizim Toptan, 2006 yılı içinde mağazaların franchising iş modeliyle işletilmesine tamamıyla son vermiş, mağazalarının tamamını kendisi işletmeye başlamıştır.
 • 2002
  Kuruluş sürecini tamamlayan Bizim Toptan, sekiz tanesi franchise sistemi ile çalışan toplam 14 mağaza ile faaliyetlerine başlamıştır. Kurumsal stratejisi ve güçlü organizasyon yapısıyla, Türkiye toptan satış sektörünün öncü kuruluşu olma yolundaki hızlı ilerleyişine başlamıştır.
 • 2001
  Toptan sektörünün öncü şirketi Bizim Toptan, başarılarla dolu yolcuğunun ilk adımını atmıştır. Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (Bizim Toptan) 2001 yılında kurulmuş ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İstanbul’da tescil edilmiştir.