logo
logo
bt
Teslimat Bölgesi
Teslimat Bölgenizi Seçiniz bt
bt
Seçilen Mağaza
Mağaza Seçiniz bt
bt
Teslimat Tarihi
bt
bt
Tahmini Teslim Tarihi

Kurumsal

Kalite ve Çevre Anlayışımız

Toptan Satış alanında faaliyet gösteren Bizim Toptan Satış Mağazaları olarak, yönetim politikamız;

Kalite Politikamız • İlgili yasal ve uygulanabilir şartlar çerçevesinde işimizi ilk seferde doğru yapmak,
 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde gerçekleştirmek,
 • Eğitimler ile insan kaynağımızı ve işimizi sürekli geliştirmek,
 • Paydaşlarımızla karşılıklı güvene dayalı işbirliği gerçekleştirmek,
 • Tüm çalışanların katılımı ile Kalite yönetim şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

Kalite Yönetim Sistemi • Bizim Toptan Satış Mağazaları ISO 9001:2015 Kalite Yönetim sistemiyle Belgelendirilmiştir. Satışa Sunduğumuz tüm tedarikçiler Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine uygun olarak tüketici sağlığı, gıda güvenliği, üretim şartları, helal uygunluk vb. tüm kriterlerin kontrolü için periyodik olarak etkin şekilde belge kontrolü ve yerinde denetime tabi tutulmaktadır.  Yeni tedarikçilerimiz Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde Aday Tedarikçi denetimlerinden geçerek onaylanarak sistemimize girmektedirler.  Denetimden başarılı olamayan tedarikçi firmalar ile çalışma başlatılmamaktadır.

  Özellikle tüm özel markalı ürünler periyodik olarak analize alınarak kalite, gıda güvenliği ve yasal gerekliliklerin kontrolleri sağlanmakta olup, yeni ürünler ilk ürün analizine tabi tutularak onay alarak sistemimize dahil olmaktadır. Analizi uygun olmayan ürünler satışa sunulmamaktadır.

 • Mağazalarımızda çalışan tüm personelimiz, verilen eğitimlerle (Kalite Güvence, Gıda Güvenliği) kalite ve gıda güvenliği konularında üst düzeyde eğitilip, mal kabul sürecinden itibaren satış sürecinin her aşamasında gıda güvenliği sorumluluğu bilinci ile hareket edilmesi, müşterilerimize sağlıklı ve güvenli hizmet sunulması sağlanmaktadır.
 • Mağazalarımızda sattığımız ürünlerle ilgili müşteri şikâyetleri dikkate alınarak, şikayet konusu ürünlerde meydana gelen kalite sorunlarının çözümü için 

  gerekli aksiyonlar alınarak (analiz, denetim, görsel duyusal kontroller vb.), kök neden tespitine göre uygun olmayan ürünler derhal satıştan kaldırılmaktadır.

 • Kalite ve Gıda Güvenliği kavramları ile bütünleştirmeyi amaçladığımız Bizim Toptan Satış Mağazaları’nda, standart bir kalite, iyi hizmet anlayışıyla müşterilerimizin güvenle tercih ettiği perakende sektörünün öncü firması olmak ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak tek hedefimizdir.

Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası


Çevre Politikamız • Çalışanlarımızın ve ilgili tüm paydaşlarımızın destek ve katılımları ile hedeflerimiz doğrultusunda çevre bilincinin geliştirilmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak,
 • Atıkların kaynağında azatılmasını, yeniden değerlendirilmesini ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
 • İklim değişikliğine karşı enerjiyi verimli kullanarak karbon ayak izimizi azaltmak,
 • Müşterilere sunduğumuz ürünlerin yaşam döngüsü genelinde sürdürülebilirliği esas almak,
 • Çevre ile ilgili tüm uygunluk yükümlülükleri doğrultusunda sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi anlayışı benimsemektir.

Çevre Yönetim Sistemi SertifikasıİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

 • Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin yaşamını, sağlığını ve güvenliğini sağlamak amaçlı etkili yönetim çalışmalarını tüm faaliyet alanlarımızda uygulamak,
 • Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak ile birlikte iş gücü kaybını ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki riskleri en aza indirmek,
 • Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eksiksiz eğitimlerinin tamamlanmasını sağlamak,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının ön görülebilmesi için risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve önleyici faaliyetlerin aktif hale getirilmesini sağlamak,
 • İlgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uymak, uygulamaları geliştirmeye yönelik proje çalışmalarını desteklemek,
 • Etkili bir "acil durum önleme, hazırlık ve müdahale planı" uygulamak ve sürdürmek,
 • Bu politikamızı çalışanlar, müteahhitler, resmi kurumlar, tedarikçiler, müşterilerimiz ve içinde bulunduğumuz topluma duyurmaktır.

 

İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKAMIZ

“İş Sürekliliği Politikası” iş sürekliliğinin sağlanmasını amaçlayan uygulama, politika, prosedür, standart, tatbikat ve bu kapsamda yürütülen İş Sürekliliği Yönetim Sistemi de dahil olmak üzere tüm işlem ve faaliyetlerini ve Bizim Toptan Satış Mağazalarının hizmetlerini oluşturan bütün iş süreçlerini, BT ve haberleşme altyapısını, mağazaları ve Bizim Toptan Satış Mağazalarının tüm çalışanlarını/ müşterilerini kapsar. Bizim Toptan Satış Mağazalarına ürün, bilgi, çözüm desteği ve servis sağlayan dış kaynaklar da bu kapsama dâhildir.

İş Sürekliliği Yönetim Politikasının temel amacı herhangi bir kesinti anında, iş etki analizi ile tespit edilmiş kritik süreçleri ve varlıkları önceden belirlenmiş minimum sürelerde işlevsel hale getirmektir. Ana stratejilerimiz sırası ile aşağıdaki gibidir.

 

 • Öncelikle can güvenliğini sağlamak,
 • İş Sürekliliği Risk değerlendirmesi yapmak,
 • Risk senaryolarına göre süreç işlevlerini belirlemek,
 • Müdahale süresi ve etkinliği belirlemek,
 • İç ve dış iletişimi yönetmek,
 • Marka değeri ve prestiji etkileyebilecek süreçleri yönetmek,
 • Paydaşlar arası ilişkileri yönetmek,