logo
logo
bt
Teslimat Bölgesi
Teslimat Bölgenizi Seçiniz bt
bt
Seçilen Mağaza
Mağaza Seçiniz bt
bt
Teslimat Tarihi
bt
bt
Tahmini Teslim Tarihi

Kurumsal

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Sözleşmenin Tarafları,

a) Bir yanda, Bizim Toptan internet sitesi ve aynı siteye erişim sağlayan Bizim Toptan mobil uygulamasının faaliyetlerini yürüten Kuşbakışı Caddesi No:19 Posta Kodu: 34662

Altunizade- Üsküdar/ İstanbul adresinde mukim Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (Bundan böyle “Bizim Toptan” olarak anılacaktır),

b) Diğer yanda, Bizim Toptan internet sitesine site üzerinden veya Bizim Toptan mobil uygulaması üzerinden üye olan internet kullanıcısı ÜYE’dir (Bundan böyle "Üye" veya “Kullanıcı” olarak anılacaktır).

 

2. Sözleşmenin Konusu

Bizim Toptan’ın satışa arz ettiği mal ve ürünlerinin mesafeli satış kurallarına göre satışının yapılacağı Bizim Toptan’ın sahip olduğu https://www.bizimtoptan.com.tr  internet sitesi  veya aynı siteye erişim sağlayan Bizim Toptan mobil uygulamasının kullanılması ile bu site ve uygulamadan faydalanma şartlarının belirlenmesidir. (Söz konusu internet sitesi ve Bizim Toptan mobil uygulaması birlikte “WebSitesi”) olarak anılacaktır.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

3.1 Bizim Toptan’ın Hak ve Yükümlülükleri

3.1.1 WebSitesi’ne ilişkin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı Bizim Toptan mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.1.2 Bizim Toptan, Üye’nin sağladığı kişisel verileri WebSitesi’nde yer alan Müşteri Aydınlatma Metnine uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Müşteri Aydınlatma Metni, işbu Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.   

3.1.3 Bizim Toptan tarafından WebSitesi’nin iyileştirilmesine, geliştirilmesine yönelik olarak veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.1.4 Bizim Toptan, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Bizim Toptan, Üyenin WebSitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.1.5 Bizim Toptan, Üyenin kişisel bilgilerini yetkili resmi mercilerin talebine binaen resmi mercilere iletebilecek ve yasal mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

3.1.6 Bizim Toptan web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, Bizim Toptan web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.1.7 Bizim Toptan, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Bizim Toptan web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.1.8 Bizim Toptan, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

3.2 Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

3.2.1 Üye, WebSitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle Bizim Toptan'ın uğrayacağı zararları tazmin ile mükellef olduğunu beyan ve taahhüt eder.

3.2.2 Üye, WebSitesi’ne üye olurken temin etmiş olduğu adres ve diğer iletişim bilgilerinin Websitesi üzerinden yapacağı her türlü alışveriş ve satış sözleşmesinde ALICI’ya ait adres ve iletişim bilgisi olarak aktarılmasına ve geçerli adres ve iletişim bilgisi olarak kullanılmasına muvafakat eder.

3.2.3 Üye, Bizim Toptan tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Bizim Toptan'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Bizim Toptan'ın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.2.4 Üye, Websitesi üzerinden yapacağı alışverişlerde malın doğru kişiye teslim edilmesini güvence altına almak için Üye’nin belirttiği cep telefonuna gönderilecek olan 4 haneli işlem kodunu gizli tutmayı ve sadece satın aldığı malı kendisi adına teslim almak üzere yetkilendirdiği kişi ile paylaşmayı kabul ve taahhüt eder. Üye, söz konusu işlem kodunu mağaza personeline beyan edip ürünü teslim almaya gelen kişilerin ürünleri kendisi adına teslim almaya yetkili olduğunu ve bu şekilde yapılan teslimatın kendisine yapılmış sayılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

3.2.5 Üye, WebSitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üyeyi bağlayacaktır.

3.2.6 Üye, başkalarının WebSitesi üzerinden temin edilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.2.7 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeye aittir.

3.2.8 Üye, Websitesinde kendisine tanınacak olan alanlarda beyan edeceği görüş ve hizmet kalitesine ilişkin kanaatlerinin, üçüncü kişilerin manevi hakları ile fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesine dikkat etmekle mükellef olup, buna aykırı kullanımların hukuki ve cezai sorumluluğunun münhasıran kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bağlamda, Üye, Bizim Toptan ile bağlı şirketlerinin veya iş ortaklarının mülkiyetindeki fikri mülkiyet haklarını Bizim Toptan veya hak sahibinin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

 

3.3 Üye İle Elektronik İletişime Geçilmesi, Kişisel Verilerin İşlenmesi, Paylaşılması ve Silinmesi Bakımından;

3.3.1 Websitesi’ne Üye olan kişi, yürürlükte bulunan veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Bizim Toptan veya iştiraki olan şirketler tarafından Bizim Toptan’ın faaliyet alanı olan perakende ticaret kapsamında kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, ayrıca aksini bildirmediği yahut gönderilecek iletilerde tanınacak olan çıkma hakkını kullanmadığı sürece Bizim Toptan veya iştiraklerinin kendisi ile, üyelik formunda belirttiği elektronik posta, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

3.3.2 Üye, Websitesi’ne üye olurken veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

3.3.3 Üye, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, Bizim Toptan iştirakleri ile paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisi ile iletişime geçilmesi nedeniyle herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Bizim Toptan ve iştiraklerini sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Bizim Toptan’ın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebileceği gibi, Websitesinde yer alan “Hesabım” bölümündeki “Üyelik Bilgilerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilir veya kendisine gönderilen iletilerde sağlanacak olan çıkma hakkını kullanarak da bu iletişime son verebilir.

3.3.4 Üyeliğin son bulması halinde, Üye aksini bildirmediği sürece kişisel verileri en fazla bir yıl boyunca muhafaza edilecek olup, akabinde otomatik olarak silinecektir.

 

4. Sözleşmenin Feshi, Üyeliğin Askıya Alınması

4.1 İşbu sözleşme, Üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Bizim Toptan tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Bizim Toptan, Üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, Üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bizim Toptan'ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üyenin üyeliğini askıya alma, silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme veya sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Bizim Toptan'ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.2 Buna mukabil, Üye de her zaman üyeliğin iptalini ve Bizim Toptan nezdindeki tüm elektronik kayıtların silinmesini talep ederek işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir.Ancak bu durumda üye, Websitesi kanalıyla alışveriş yapma olanağını kaybeder.


5. Taraflar, Bizim Toptan'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 193''ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.


6. Mücbir Sebep : Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelecek arızaları, elektrik kesintisi, yangın, fırtına, seli deprem, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Bizim Toptan’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar Bizim Toptan’ın işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Bizim Toptan ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum kullanımın bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

7. İhtilafların Halli    :İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


8. Tadil ve Feragat   : Taraflardan birinin Üyelik Sözleşmesi ile kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

9. Yürürlük : Üye, üyelik kaydı yaparken işbu Sözleşmeye elektronik ortamda teyit vermiş olmakla işbu üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğunu ve burada yer alan maddeleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme, Üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.