Müşteri Hizmetleri
(0 212)577 75 52

Türkiye Ekonomisine Katkımız

 

• 31 Aralık 2015 itibarı ile 1768 kişiye doğrudan istihdam imkanı,

• Türkiye’nin tüm 66 ili ve birçok ilçesinde yeni iş imkanı sunma,

• Büyük ölçüde kayıt dışılığın hakim olduğu gıda toptancılığında, tamamen kayıtlı çalışarak ülkemize vergi geliri kazandırma,

• Olabilecek en düşük operasyonel maliyetler ve asgari düzeydeki kar marjları ile gıda piyasasındaki fiyatlarda belirleyici konumunda olma,

• Lokal ürünlerin satın alınmasıyla bölgesel üretime ve kalkınmaya destek olma.