Müşteri Hizmetleri
(0 212)577 75 52

Şirket Tarihi ve İş Tanımı

 

2001 yılında kurulan ve 2002 yılında faaliyetlerine başlayan Bizim Toptan, 81 ilin 64’ünde 152 mağazasıyla, Cash & Carry (“Organize Toptan Ticaret”) sektöründe mağaza sayısı bakımından en büyük ve erişilebilirlik açısından en yaygın firmadır. 

Bizim Toptan 2014 yılı sonu itibariyle Fortune Dergisi Araştırması’nda Türkiye’nin 49. büyük şirketi olarak yer almıştır. Şirket, ülke genelinde yaklaşık 4.500 çeşit üründen oluşan ürün portföyü ile Cash & Carry pazarında, müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilme kabiliyeti açısından Türkiye'nin en güçlü firmalarındandır. Hane halkı satın alma gücündeki hızlı artış ve tüketim trendinde ki iyileşme ile ülke büyümesi birlikte değerlendirildiğinde, orta ve uzun vadede Cash & Carry sektörü ve şirket için önemli büyüme potansiyeli bulunmaktadır. Son yıllarda ise organize Cash & Carry sektörü, hızlı tüketim ürünleri toplam pazar büyümesinin ve organize hızlı tüketim ürünleri pazar büyümesinin üzerinde büyüme kaydetmiştir. “Frost & Sullivan” firmasının 2010 yılında yaptığı “Türkiye Cash & Carry Pazarı” analiz çalışmasında ise Cash & Carry sektör büyüklüğü 3,5 milyar TL seviyesinde olup 2009-2015 yılları arasında yıllık pazar büyümesinin %12,9 olacağı öngörülmektedir. Şirket’in son dönemlerde sergilediği pazarın üstündeki büyüme performansını orta ve uzun vadede de sürdürmesi planlanmaktadır.

Şirket gıda, alkolsüz içecek, tütün mamulleri, temizlik, kişisel bakım, kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde, Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu ve uluslararası firmalarla birlikte, saygın ve ticari itibarı yüksek firmaların da markalı ve tüketici nezdinde bilinirliği yüksek ürünlerinin hızlı tüketim sektöründe, yaygın müşteri ağına toptan satışını yapmaktadır. Ulusal ve yerel markalı ürünlere ilaveten, Şirket kendi öz markalı (“Private Label”) ürünlerini de müşterilerine sunmaktadır. 2014 yılı sonunda öz markalı ürünlerin sigara dışı toplam satışlardaki payı yaklaşık %6,5'e ulaşmıştır.

Kuruluşundan 2006 yılına kadar franchising iş modeli altında faaliyetlerine devam eden Bizim Toptan, 2006 yılında iş modelini yeniden gözden geçirmiştir. Bunun sonucunda Şirket, mağazalarının franchising iş modeli ile işletilmesine son verilmiş, mağazaların tümü Şirket’in kendisi tarafından işletilmeye başlanmıştır. Şirket, 2007 yılında 20, 2008’de 11, 2009’da 7, 2010’da 12, 2011’de 15 ve 2012’de 13 adet yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 137’ye yükseltmiştir. Şirket 2013 yılının ilk üç ayında, ağına 3 mağaza daha eklemiş ve 30 Eylül 2013 itibarı ile toplam mağaza sayısını 146' ya çıkarmıştır.

Bizim Toptan mağazaları, müşterilerine sundukları SK sayısına göre A, B ve C olmak üzere 3 farklı tipe ayrılmıştır. Şirket’in aynı dönem itibariyle net satış alanı ise 145.000 m2'dir.

Şirket'in 31 Aralık 2014 itibariyle 1 milyon 140 binin üzerinde kayıtlı müşterisi bulunmaktadır. Bu müşterilerden yaklaşık 650 bini bir yıllık dönem içinde mağazalardan en az bir kez olmak üzere alışveriş yapan aktif müşterilerden oluşmaktadır. Şirket’in ana müşterileri toptancılar, tüccarlar, bakkallar (genelde 50 m2’den küçük kapalı alan), marketler (50 m2 - 400 m2 kapalı alan), süpermarketler (400 m2’den büyük kapalı alan), ihtisaslaşmış perakendeciler, HoReCa (Otel, restoran ve kafeler) ve kurumsal şirketlerden oluşmaktadır.


2001


Toptan sektörünün öncü şirketi Bizim Toptan, başarılarla dolu yolcuğunun ilk adımını atmıştır. Bizim  Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (Bizim Toptan) 2001 yılında kurulmuş ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İstanbul’da tescil edilmiştir.


2002


Kuruluş sürecini tamamlayan Bizim Toptan, sekiz tanesi franchise sistemi ile çalışan toplam 14 mağaza ile faaliyetlerine başlamıştır. Kurumsal stratejisi ve güçlü organizasyon yapısıyla, Türkiye toptan satış sektörünün öncü kuruluşu olma yolundaki hızlı ilerleyişine başlamıştır.


2006


Türkiye geneline yayılan 59 mağaza ile faaliyet gösteren Bizim Toptan, 2006 yılı içinde mağazaların franchising iş modeliyle işletilmesine tamamıyla son vermiş, mağazalarının tamamını kendisi işletmeye başlamıştır.


2007


Bizim Toptan, 20 yeni mağaza daha açarak sektörde hızlı bir yükseliş trendi yakalamıştır. Strategic Investment Fund, Şirket hisselerinin %20’sini Yıldız Holding’den satın alarak Bizim Toptan’a ortak olmuştur.


2008


11 yeni mağaza açarak sektördeki büyümesini sürdüren Bizim Toptan’ın, toplam satış rakamları yeni bir ivme kazanmıştır. Şirket’in mevcut mağazalar zincirine yeni A tipi büyük mağazalar eklenmiştir. Golden Horn Investments B.V. hisselerin %20’sini Yıldız Holding’den satın alarak Bizim Toptan’a ortak olmuştur.


2009


Yaygın satış ağını 7 yeni mağaza ile geliştiren Bizim Toptan, Capital Dergisi’nin 500 şirket araştırmasında ciro bakımından Türkiye’nin 55. en büyük şirketi olarak yer almıştır. Kilit tedarikçiler vasıtasıyla satın alma gücünü etkinleştiren ve ürün kombinasyonunu geliştiren Bizim Toptan, krize rağmen başarılı bir performans sergilemiştir.


2010


12 yeni mağaza ile müşterilerine hizmete devam eden Bizim Toptan, aktif müşteri sayısını 194 binin üzerine çıkarmıştır. Frost & Sullivan Firması’nın 2010 yılında yaptığı “Türkiye Cash&Carry Pazarı” araştırmasına göre Bizim Toptan, mağaza sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük organize toptancısı konumuna gelmiştir.


2011


15 yeni mağaza ile mağaza sayısını 124’e çıkaran Bizim Toptan, aktif müşteri sayısını ise 228 bin’e yükseltmiştir. Bizim Toptan 2011 yılı Ocak ayında halka arz işlemini sonuçlandırmış ve şirketin hisse senetleri 03 Şubat 2011 tarihinde İMKB’ de işlem görmeye başlamıştır. Şirket 2011 yılında yeni kanal yönetimine geçmiş ve bu kapsamda HORECA segmentine ağırlık vermiştir. 2011 yılının son aylarında müşterilerine avantaj sunmak maksadıyla “Bizim Profesyonel Kart” uygulaması başlatılmıştır.


2012


Yeni açılan 15 mağazası ile 137 mağazaya ulaşan ve yurt genelindeki ağını genişleten Bizim Toptan,  2012 yılında uygulamaya koyduğu HORECA projesi ve müşterilerine cazip imkanlar sunan “Bizim Profesyonel Kart” uygulaması sayesinde aktif müşteri sayısını 228 bin’den 333 bin’e yükseltmeyi başarmıştır.

 

2013


31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 49 tane A tipi, 56 tane B tipi, 47 tane C tipi mağazası bulunan Bizim Toptan'ın aynı dönem itibariyle toplam kapalı alanı 260.000 m2'nin üzerinde, net satış alanı ise 153.715 m2'dir. 

 

2014

Şirket 2014 yılında 1 yeni mağaza açmış ve 16 Temmuz 2014’te franchising sistemi satın alarak geleneksel kanal penetrasyonunu artırmayı hedeflemiştir. Bu sistem dahilindeki marketler de Bizim Toptan’ın iş ortağı olarak ana müşterileri arasında yer almaktadır. 

 

2015


Şirket'in 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle toplam kapalı alanı 271.031 m2'nin üzerinde, net satış alanı ise 162.993 m2'dir. Şirket'in 31 Aralık 2015 itibariyle 1 milyon 420 binin üzerinde kayıtlı müşterisi bulunmaktadır. Bu müşterilerden 764 binden fazlası bir yıllık dönem içinde mağazalardan en az bir kez olmak üzere alışveriş yapan aktif müşterilerden oluşmaktadır. Şirket'in ana müşterileri toptancılar, tüccarlar, bakkallar (genelde 50 m2'den küçük kapalı alan), marketler (50 m2 - 400 m2 kapalı alan), süpermarketler (400 m2'den büyük kapalı alan), ihtisaslaşmış perakendeciler, HoReCa (Otel, restoran ve kafeler) ve kurumsal şirketlerden oluşmaktadır. Ayrıca şirket geleneksel kanal penetrasyonunu artırmak amacıyla 16 Temmuz 2014’te franchising sistemi satın almıştır. Bu sistem dahilindeki marketler de Bizim Toptan’ın iş ortağı olarak ana müşterileri arasında yer almaktadır. 2015 yıl sonu itibarıyla franchising sistemindeki market sayısı 262 olup,Bizim Toptan franchising platformunu genişletmeyi sürdürmektedir.