Mülkiyeti Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'ye ait olan Bizim Kart; üyelerine, Bizim Toptan Satış Mağazalarından ürün alımında, genel ve özel kampanyalarda, promosyonlarda, tanıtımlarda, puan aktivitelerinde, hediye çeki veya hediye verilmesinde, indirimlerde çeşitli avantajlar sağlamak amacıyla düzenlenmiş. Bizim Kart, hamiline düzenlenmiştir. Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş; genel veya özel avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunmak amacına yönelik olarak kart sahibi müşterilere SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçer, kart hamili; SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan kendisiyle temasa geçilmesini peşinen kabul ve muvafakat etmiştir. Kart hamili formda doldurduğu bilgilerin, gerek şirket tarafından gerekse belirlenen 3. kişiler tarafından düzenlenen aktivitelere, kampanyalara davet, posta, e-posta gönderileri ve benzeri pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere paylaşılabileceğini aksini yazılı biçimde belirtmediği sürece kabul etmiş ve muvafakat vermiş sayılır. Kartın kullanımından, saklanmasından kart hamili sorumludur. Kart hamili, kartın kaybolması, çalınması halinde Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'ye durumu derhal bildirmekle sorumludur. Bildirim Bizim Toptan Satış Mağazalarına ve Müşteri Hizmetlerine yapılır. Bildirim yapıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan kart hamili sorumludur. Kartın kötüye kullanılması ve/veya hak sahibi olmayan başkası tarafından kullanılması halinde, kart hamili üyelikten doğan haklarını kaybeder. Bozulan, çalınan kayıp olan veya manyetiği bozulduğu için, kart hamili tarafından bildirim yapılmak suretiyle iptal edilen kart yerine yeni kart verilir. Eski hakların yeni kartta kullanılabilmesi için, bildirim yapılan tarihten itibaren en az bir iş gününün beklenmesi gerekir. Birden fazla karta sahip olunması durumunda bu kartların sağladığı avantajlar, kartların avantajları toplanarak kullanılamaz. Bizim Toptan Satış Mağazaları tarafından sağlanan haklar, kart bilgilerinin eksiksiz, doğru ve güncel olması ve kartın aktif olarak kullanılması ile mümkündür. Mülkiyeti Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. bilgilerdeki eksiklik, hata veya benzer nedenlerden dolayı kart üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. süresinde kullanılmayan puanları belli araklıklarla sıfırlama hakkına sahiptir. Kart hamili, kartın sağlamış olduğu üyelik imkanlarından faydalanabilmek için istenen bilgileri tam ve doğru olarak vermek ve herhangi bir değişiklik durumunda bildirim yapmak zorundadır. Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. dilediğinde bu karta ilişkin hak ve yükümlülüklerini, bir banka, finansman kuruluşu v.b. ve Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. ortaklarına, iştiraklerine, iştirakçilerine devir edebilir, kullandırabilir veya başka programlarla birleştirebilir. Cep telefonu bilgileri ile açık adres bilgilerini doğru olarak vermeyen kart hamili, Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin üyelerine bu uygulama kapsamında sunduğu özel haklardan faydalanamaz. Sadece genel kampanyalardan faydalanır. Bizim Kart’ı alışverişlerinde ibraz etmeyen müşterilerimiz genel, özel kampanya, promosyon, puan, hediye çeki veya hediye, indirim gibi haklardan faydalanamaz. Kart hamilinin kazanacağı, genel, özel kampanya, promosyon, puan, hediye çeki veya hediye, indirim gibi haklar, Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. tarafından belirlenir. Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. bu hakları istediği şekilde düzenleme ve geri alma hakkına sahiptir. Kazanılan hakların kullanımı, kartın mağazada aktif olarak özel cihazlardan geçirilmesi ile mümkündür. Kartı yanında olmayan müşteriler haklarını kullanamaz. Alışverişlerin iadesinde karta verilen ekstra haklar geri alınır. Bizim Kart, 18 yaş üzerinde olup, Türkiye'de ikamet eden gerçek kişilere verilir. Kartta biriken puanlar veya ekstra haklar nakite çevrilemez veya nakit yerine kullanılamaz. Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. kart hamilinin kazandığı haklan, kazanıldığı günde kullanılacağını garanti edemez. Sistemden kaynaklanan elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puan vb.’den çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların Müşteriye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Müşteriler, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilirler. Müşteri, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Bizim Kart kredi kartı olarak kullanılmaz, bu kart ile ödeme yapılmaz. Kartta puan varsa ve kart, kart hamilinin yanında ise puan harcama için kullanılır. Sözleşmenin imzalanması ile kart hamili yukarıda belirtilen şartları peşinen kabul etmiş sayılır. Puan bilgileri Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'ye ait Bizim Toptan Satış Mağazalarından öğrenmek mümkündür.